Comments on Profile Post by Liszton

 1. pram
  pram
  Batur mas, Dieng :)
  wonsobone pundi?
  May 7, 2015
 2. Liszton
  Liszton
  Walah adohe, kulo Selokromo mas, perbatasan Wonosobo Banjar sebelah ngandap. Nek liwat angsal mampir mas? Pengen meguru hehe
  May 7, 2015
 3. pram
  pram
  Niki kula sing merguru bilih :)
  May 7, 2015
 4. Liszton
  Liszton
  Haha njenengan kan sing sesepuh
  May 8, 2015
 5. pram
  pram
  Ger sedengan mawon kang :)
  May 8, 2015
 6. Liszton
  Liszton
  Nek ngoten tak nunut ngiyup mawon nek lewat hehe
  May 8, 2015